DE |  EN |  RU |  CZ |  CN

Energetika
velmi vysoké napětí

Contact us!

KUVAG CR, spol. s r.o.
Nádražní 489
CZ - 33501 Nepomuk
Czech Republic
Tel.: +420 371 512 200
Fax: +420 371 512 201
Email: sales@kuvag.com 

Energetika – velmi vysoké napětí

Společnost KUVAG je již dlouhá léta logickou volbou pro použití izolačních výrobků v oblasti velmi vysokého napětí.

Komponenty pro rozvodná zařízení, transformátory a jiná elektrotechnická zařízení a kabelový průmysl, specifikovanými přáním zákazníka, pokrývá dnes skupina KUVAG spektrum napěťových úrovní od 72,5 kV do 800 kV. Výrobky společnosti KUVAG splňují nejvyšší kvalitativní standardy a zaručují hladký provoz bezpočtu zařízení k bezchybnému zásobení spotřebitelů elektrickou energií po celém světě.

Skupina KUVAG je velmi často schopna poskytnout formou tzv. „One-Stop-Shop“ všechny izolační produkty pro jednoho elektrotechnického zařízení. Jedná se o izolační dílce, které jsou vyráběny metodou vakuového lití, vakuovou impregnací nebo navíjením kompozitních vláken (Filament Winding). Ve vlastních laboratořích pro naše zákazníky vyvíjíme systémy na bázi epoxidových pryskyřic a kompozitních materiálů se specifickými vlastnostmi. Naše vysoké know-how v oblasti vývoje a výroby umožňuje rychlou a efektivní výrobu širokého portfolia izolačních dílců.

Bezpečnost osob a provozu mají absolutní prioritu v oblasti energetiky. Právě proto je u firmy KUVAG kladen velký důraz na procesní stabilitu a bezpečnost a jsou prováděny intenzivní testy zajišťující kvalitu. Důkazem toho je, že izolačním komponentům důvěřují globální výrobci v oblasti energetiky i elektrotechnického průmyslu.