DE |  EN |  RU |  CZ |  CN

位置

Contact us!

KUVAG (Xiamen) Electrical Technology Co., Ltd.
P.R. China, Xiamen, Haicang District,
Dongfu Road 2875, Building No. 1, 1st Floor
Postcode 361022
Tel.: : +86 18606098040
Fax: +86 (0) 592-6016362
Email: office@kuvag-xiamen.com 

位置

今天,库沃格集团在奥地利,德国,捷克共和国和中国的四个地方开发和生产其产品。 此外,终于我们的原则,为我们的客户提出全球化思维的营销策略 

 

KUVAG GmbH & Co KG
Dragonerstraße 2
A - 4720 Neumarkt/ Hausruck
Austria
Tel.: +43 (0) 7733/ 5000-0
Email: sales@kuvag.com

KUVAG (Xiamen) Electrical Technology Co., Ltd. 
P.R. China, Xiamen, Haicang District,
Dongfu Road 2875, Building No. 1, 1st Floor 
Postcode 361022 
Tel.:   +86(0) 189 592 601 6361

Email: office@kuvag-xiamen.com

KUVAG CR, spol. s r.o.
Nádražní 489 
CZ - 33501 Nepomuk
Czech Republic
Tel.: +420 371 512 200
Email: office@kuvag.cz

KUVAG ISOLA Composites GmbH
Isolastraße 2,
D-52353  
Düren,
Germany
Tel.: 
+49 (0) 2421 / 55 499-0
Email: sales@kuvag-isola.com

KUVAG Composites GmbH
Isolastraße 2,
D-52353  
Düren,
Germany
Tel.: 
+49 (0) 2421 / 55 499-0
Email: sales@kuvag-composites.comVertretungen

Südkorea:
ARTEX CORPORATION
2nd Fl. Booheung Bldg. Myeongdalro 51,
Seocho-Ku, Seoul, Korea
Postal code : 06707